Kontakta kulturbyrån

Besöksadress: Storagatan 1, Mariehamn, Åland; Kungsgårdsallén 5, 22520 Kastelholm, Åland

Postadress: Ålands landskapsregering, Ålands museum, PB 1060, AX-22111 Mariehamn

Telefon: +358 (0)18-25000

Web: www.regeringen.ax/kulturarv 

E-post: fornamn.efternamn[at]regeringen.ax

 

  • Gamla inlägg