postimage-984

Kläder från Hermas i renande bad

pH_mätningUnder sommaren inleddes ett projekt för att sanera textilierna vid Hermas museigård, vilket vi berättat om tidigare. Vid denna genomgång upptäcktes att en del av föremålen var i ett sådant skick, att de behövde vidare vård i konserveringsateljén i Mariehamn. Av de nästan 400 textilierna som Inger Lundberg hann gå genom under sommaren hade ca 100 textilier akut behov av konservering. Det var särkar, lakan, strumpor, klänningar, skjortor mm. Textilierna var smutsiga och luktade, en del hade även tydligt mögelangrepp.

svampningVi (konservator Susan assisterad av museivärd Mona Wennerström) började med frystorkning av de sannolikt fuktiga textilierna för att få dem torra och samtidigt bli av med lukten. Före vi satte igång med det praktiska arbetet fotade vi textilierna för att dokumentera tillståndet före konservering. Vi mätte också pH för att få veta materialets kemiska tillstånd. Om materialet är väldigt surt kan nedbrytningsprocessen ha gått för långt och då kan textilen inte våtrengöras mera.

En del av textilierna var redan dammsugna på Hermas och kunde våtrengöras direkt. De mögliga textilierna behandlades först med etanolvattenlösning för att torka ut möglet och denaturera dess proteiner. Våtrengöring av museala textilier ska vara så skonsam som möjligt. Vi tvättade textilierna liggande i ett badkar med lite vatten och neutralt tvättmedel med hjälp av en natursvamp. För fläckarna använde vi olika tvålar och ibland även etanol. Till sist sköljde vi textilierna med avjoniserat vatten och lät dem torka liggande på tvättbordet under en kall fläkt. Textilierna blev renare och fräschare samt slätare, men ingrodd smuts och gamla fläckar blev kvar som väntat.

HE1333_före&efterEfter våtrengöring fotade vi textilierna på nytt och mätte pH. Alla textilier neutraliserades inte genom våtrengöring utan är fortfarande sura. Deras nedbrytningsprocess har gått så långt och det sura tillståndet gör att de bryts ner ännu snabbare.

Textilierna kommer att åka tillbaka till Enklinge ännu i vår och förvaras på Hermas. De har fortfarande ett stort behov av konservering, och skadorna borde stabiliseras, så utmaningar när det gäller föremålsvården saknas inte!

  • Gamla inlägg