postimage-996

Lediga jobb

Museibyrån hoppas att Du är den vi söker för årets arkeologiska verksamhet!

Inför fältsäsongen 2015 planerar museibyrån att utföra ett antal mer omfattande arkeologiska undersökningsprojekt, däribland undersökning av en byggnadsgrund, förmodligen från 1700-talet, ett röjningsröseområde intill järnåldersgravfält, samt ett boplatsområde från yngre stenålder.

Utöver detta, får museibyrån årligen flera mindre uppdrag i form av schaktövervakningar, karteringsarbeten, besiktningar och inventeringar.

Museibyrån har två tjänster utlysta. Mer information kan du finna på dessa länkar:

http://www.regeringen.ax/jobb/

http://www.ams.ax/

Ansökan riktas till registraturen, med sista ansökningsdatum 4.3

  • Gamla inlägg