postimage-974

Landskapets fastigheter under samma tak

Blå dörrFrån och med inledningen av 2015 har en betydande del av museibyråns personal överförts till den nybildade fastighetsbyrån, som småningom kommer att ombildas till ett självständigt fastighetsverk. Flytten berör dels hantverkare och markvårdspersonal, men dels även museibyråns båda byggnadsantikvarier som till 60 % övergår till fastighetsbyrån.

Vad innebär detta för museibyråns byggnadsvårdsverksamhet?

Byggnadsvårdsverksamheten fortsätter som vanligt. Byggnadsantikvarierna jobbar 40 % av heltid på museibyrån, medan överantikvarien i byggnadsarv finns kvar till 100 %. Både privatpersoner och institutioner är välkomna till oss med frågor angående byggnadsvård, kulturmiljö och samhällsplanering. Vi jobbar bland annat med följande:

–          Byggnadsrådgivning till privatpersoner

–          Byggnadsrådgivning till församlingar och andra institutioner

–          Dokumentation och uppmätning

–          Planärenden (detalj- och generalplaner, kommunöversikter, trafikplaner m.m.)

–          Forskning och fortbildning i byggnadsvårdsfrågor

–          Upprätthållande och dokumentation av traditionellt hantverkskunnande

Har du en fråga som gäller byggnader eller kulturmiljö? Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken Byggnadsvård.

Renovering av kvarnVad innebär detta för landskapets kulturhistoriska fastigheter?

Under 2015, då fastighetsbyrån ”provkör” sin verksamhet, fortsätter verksamheten i princip oförändrad. Redan nu använder byggnadsantikvarierna en betydande del av sin arbetstid till planering och uppföljning av underhållet på landskapets kulturhistoriskt värdefulla fastigheter. Skillnaden blir nu att all fastighetsförvaltning sköts under samma tak. Fastighetsverket ska förvalta landskapsregeringens samtliga byggnader och markområden – ett område som omspänner allt från obebyggda naturområden till medeltida slott.

Förhoppningsvis skapar detta synergieffekter då vi får ett direktare samarbete med byggnadsingenjörer, fastighetsskötare och markvårdspersonal. Med hantverkar- och byggnadsantikvarisk kompetens inom organisationen kan arbetsgången bli smidigare och de kulturhistoriska aspekterna beaktas redan i planeringsskedet.

  • Gamla inlägg