postimage-944

Varifrån kommer stenen?

IMG_0538Geologen Stig Abrahamsson sitter just nu i museibyråns källare och tittar på arkeologiska föremål av sten. Det är i samband med förnyandet av Ålands museums basutställning som arkeologerna anlitat honom för att reda ut några frågeställningar kring det stenmaterial som finns i samlingarna. En intressant fråga är vilken typ av sten som använts som råmaterial till föremål under olika perioder av förhistorien, och varifrån råmaterialet kommer. Föremål av stenarter som inte finns naturligt i den åländska berggrunden har kommit hit med isens rörelser, eller med människor som haft kontakter omgivande och mera långväga regioner.

 I huvudsak är det skiffermaterialet från olika förhistoriska lokaler som är av intresse. Skiffer är en relativt mjuk bergartstyp och därför är lättbearbetad och formbar. Skiffer finns inte naturligt i fasta Ålands bergrund men hittas på Åland i form av föremål från sten- brons och järnålder. Föremålen består av slipade verktyg såsom brynen, spetsar och stenar med borrade hål som kan ha fungerat som någon slags sänken eller tyngder, eller varför inte smycken? De flesta föremålen är slipade på flera sidor och har skarpa eggar.

magnetitHuvuddelen av det stenavfall som hittas på de förhistoriska boplatserna är dock av en porfyr stenart som då man slår sönder den spjälks i vassa skärvor. Dessa skärvor har man använt som redskap utan att vidarebearbeta dem i någon större grad. Porfyrer har man plockat som noder längs stränderna. Vid sidan av den lokalt tillgängliga porfyren har även en hel del slipade redskap av en bergart som innehåller magnetit hittats. Magnetiten är naturligt magnetisk, och kan därför lätt identifieras. Redan de första besökarna som kom till Åland för över 7000 år sedan hade med sig slipade yxor och mejslar av denna bergart.

  • Gamla inlägg