postimage-836

”Och vad gör du då?”

Vissa föremål är väldigt kraftigt angripna av skadeinsekter, som denna strumpbeklädda protes. Foto: Inger Lundberg, Museibyrån…är en fråga nästan alla besökare på Hermas ställt till vår projektanställda föremålsvårdare Inger Lundberg den senaste veckan när de kliver in i utställningsbyggnaden där hon sitter och dammsuger en rya för tillfället.

Museigården Hermas på Enklinge består av ett 15-tal byggnader med ett 20-tal olika funktioner. Byggnaderna står alla på sina ursprungliga platser och gården nämns första gången i skrift i en skattebok från 1530-talet. Gården är unik i museisammanhang genom det faktum att allt som fanns i gårdens siste boendes ägo finns kvar än idag. Alla föremål är äkta, inget har lagts till eller tagits bort, vissa saker har ställs i ordning och flyttats på för att synas bättre, men i det stora hela har tiden stått stilla sen 1970-talet. Mycket är sparat, man slängde inget, man levde inget slit- och slängliv på Hermas och gick något sönder lagade man det eller använde det till något annat. Därav finns det fiskeredskap, jordbruksredskap, textilier och möbler från tidigt 1900-tal, 1800-tal och faktiskt även 1700-tal. Att alla dessa prylar finns kvar på ursprunglig plats är unikt. Ur bevarandesynpunkt finns det dock stora utmaningar att tackla med detta upplägg.

InpackningI sommar driver Museibyrån ett projekt där musei- och kulturarvsvetare Inger Lundberg jobbar för att bevara och rädda främst de textila samlingarna som finns på Hermas. De stora temperatur- och fuktighetsväxlingarna som sker varje år i de otäta byggnaderna (vintertid minusgrader, sommartid plusgrader) i kombination med skadedjur såsom möss och olika insekter utgör betydande riskfaktorer för Hermas textila föremålssamling. Skadeinsekter frodas i och tycker om att äta gamla smutsiga textilier, där animaliska tyger såsom ull, skinn och päls är hårdast utsatta för angrepp. De flesta skadeinsekter föredrar varmt och fuktigt klimat och temperaturen får gärna vara ~25°c och luftfuktigheten runt 70% RF för att skadedjuren ska trivas, föröka sig lavinartat och förstöra föremål snabbt.

KuddeIngers projektanställning är ett led i att försöka rädda och bevara de över 1000 textila föremål som finns på Hermas, så att fler besökare kan uppleva den orörda miljön med dess originalföremål. Föremålen måste gås igenom, packas i syrafritt papper, vartefter de även viras in i plast. Paketen läggs sedan in i en specialbeställd frysvagn och kyls snabbt ner till -30°c. I frysen ligger föremålen i en veckas tid för att ta livet av alla skadeinsekter som finns på föremålen (snabb nedkylning till -30°c i minst 3 dygn dödar de flesta skadeinsekter). Därefter avlägsnas plasten, och föremålen rengörs och dammsugs för att få bort alla döda insekter, larver, puppor och ägg. Inger gör också en bedömning av ifall textilierna kräver mer konservering eller grundligare rengöring. Därefter vidtar en ny nedfrysningsinsats för att säkert ta död på alla skadeinsekter. Slutligen placeras föremålen i ett utrymme där den relativa luftfuktigheten ligger på ~44 % RF och temperaturen på  ~15-16 grader. Detta klimat är inte gynnsamt för skadeinsekter, det finns ingen risk för att textilierna torkar eller möglar, vilket gör att föremålen förhoppningsvis kan bevaras för framtida generationer, forskare och museibesökare som fortsättningsvis vill se hur livet en gång var på Hermas.

Beträffande vissa föremål är det dock frågan om bevarandeinsatsen kommer för sent.  En del föremål är så pass skadade att de faller sönder i småbitar – en kontroll av PH-värdet i tygerna kan berätta om skadeprocessen har gått för långt. Konservator Susan Hannusas kommer genomföra ytterligare bevarandeåtgärder och konservering på de föremål som Inger bedömer att behöver ytterligare åtgärder för att bevaras.

 

  • Gamla inlägg