postimage-554

Ålands bronsåldersboplatser under lupp

15 Aug 2013 - 31 Dec 2013

Sedan mitten av augusti sitter arkeolog Daniel Anderberg i museibyråns bibliotek och arbetar med en sammanställning av boplatsmaterial från Ålands bronsålder. Finansieringen kommer från Olof M. Janssons stipendiefond.Otterböte plan

Målet är att göra en sammanställning av kända boplatser från bronsåldern och en landskapsanalys i form av deras placering i landskapet, samt närheten till andra lämningstyper såsom skärvstensrösen, rösen, rösegravfält. Hänsyn tas även till andra faktorer, som nivån över havet etc.

Planen är att göra detta genom en korrespondensanalys (ett statistiskt analysverktyg som sammanställer stora mängder information och grupperar enligt likheter) och på så sätt se om det går att avgöra om det finns någon skillnad mellan olika boplatser och bronsåldersperioder.

Förhoppningen är att genom detta kunna sammanställa faktorer som i framtiden kan hjälpa till att identifiera och förutsäga var tidigare okända bronsåldersboplatser kan finnas och vad som utmärker de som finns.

Kända bronsåldersboplatser är få från Åland och det är ännu färre som är arkeologiskt undersökta. Otterböte på Kökar är den bäst undersökta lokalen från perioden, men denna är sannolikt inte representativ för gängse bosättningar under bronsåldern. Mycket forskning krävs därför för att få en bättre bild av hur man levde på Åland under första och andra årtusendet före Kristus! 

  • Gamla inlägg